Wznowienie książeczki „Błękitny Generał”

Z okazji zbliżających się obchodów Roku generała Józefa Hallera, Polski System Walki Wręcz HALLER dokonał wznowienia wydawniczego książeczki autorstwa dr Wojciecha Turka „Błękitny Generał. Skrypt do konkursu wiedzy o gen. Józefie Hallerze”.

Opracowanie to zostało wydane w ramach Biblioteczki PSWW HALLER i jest materiałem mającym na celu przygotować uczestników konkursów wiedzy o Błękitnym Generale. Jest także materiałem mającym szerszej grupie odbiorców przypomnieć dorobek i spuściznę gen. Józefa Hallera.

PSWW HALLER przeprowadza nie tylko nieodpłatne treningi, staże i obozy szkoleniowe dla młodzieży, ale także zaangażowany jest w działalność na niwie edukacyjnej. Stąd przeprowadzanie konkursów wiedzy o gen. Hallerze, ekspozycji wystawy o Błękitnym Generale i pogadanek na ten temat. W 2015 r. ukazało się pierwsze wydanie opracowania „Błękitny Generał” w nakładzie 30 tys. egzemplarzy, które nieodpłatnie rozkolportowali adepci Polskiego Systemu Walki Wręcz HALLER wśród młodzieży szkół średnich i uczelni wyższych. Drugie wydanie liczy 50 tys. egzemplarzy.

www.psww.com.pl