WITOLD JARNO, „1 DYWIZJA STRZELCÓW ARMII GENERAŁA HALLERA W LATACH 1918-1919”

Książka omawia dzieje formowania polskich jednostek wojskowych we Francji począwszy od ochotniczych kompanii tzw. „bajończyków” z 1914 r. Główna część publikacji poświęcona jest pierwszej wielkiej jednostce powstałej w maju 1917 r. Armii Polskiej we Francji – powołanej wiosną 1918 r. 1 Dywizji Strzelców. Autor omawia powstanie i walki na froncie zachodnim pierwszego oddziału tej dywizji – 1 pułku strzelców polskich (późniejszy 43 pułk strzelców kaniowskich), organizację dywizji i jej transport do Polski. Pisząc o udziale dywizji w walce o niepodległość Polski, autor relacjonuje jej rolę w wojnie polsko-ukraińskiej, przygotowaniach do odparcia ewentualnego ataku niemieckiego wiosną 1919 r., oraz udział w pierwszych, zwycięskich walkach z bolszewikami. W ostatnim rozdziale W. Jarno przedstawia dokonaną we wrześniu 1919 r reorganizację 1 Dywizji Strzelców Polskich na 13 Dywizję Piechoty.

Pracę uzupełniają aneksy (m. in. wykazy obsady personalnej), schematy, mapy i ilustracje.