T. KRYSKA-KARSKI, S. ŻURAKOWSKI, „GENERAŁOWIE POLSKI NIEPODLEGŁEJ”, WARSZAWA 1991

T. KRYSKA-KARSKI, S. ŻURAKOWSKI, „GENERAŁOWIE POLSKI NIEPODLEGŁEJ”, WARSZAWA 1991