STANISŁAW CZEREP, „II BRYGADA LEGIONÓW POLSKICH”, WARSZAWA 2007

Książka poświęcona jest dziejom II Brygady Legionów Polskich – jedynej polskiej formacji wojskowej, która w czasie I wojny światowej walczyła z armiami wszystkich państw zaborczych.

Jednostka ta istniała od września 1914 r. do marca 1918 r., kiedy to po przedarciu się przez linie frontu pod Rarańczą połączyła się z oddziałami II Korpusu Polskiego. Chociaż literatura przedmiotu na pozór jest obfita, autor poruszył wiele kwestii dotychczas nieznanych lub mało znanych, dotyczących przede wszystkim formowania i działań bojowych II Brygady Legionów.
Brygada Karpacka, tak bowiem popularnie nazywano II Brygadę, odegrała wybitną rolę wśród jednostek legionowych. Nadrzędną wartością, pielęgnowaną starannie wśród oficerów i żołnierzy, była idea walki o niepodległą Polskę. Wśród legionistów II Brygady popularne było hasło wytrwania z bronią w ręku wbrew wszelkim przeciwnościom. Hasło to sprawiło, że Brygadę Karpacką często nazywano „żelazną”.

źródło:aurelius.pl