Książka „Generał Józef Haller – patriota, żołnierz, wychowawca młodzieży, społecznik

W 2014 r. nakładem Biblioteczki Polskiego Systemu Walki Wręcz HALLER ukazała się książką „Generał Józef Haller – patriota, żołnierz, wychowawca młodzieży, społecznik”.

Jest to zbiór referatów z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez PSWW HALLER w dniu 28 września 2013 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Referaty wygłosili przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich. Ponadto książka uzupełniona jest dwoma dodatkowymi referatami pióra prof. Adama Massalskiego i mecenasa Piotra Łukasza Andrzejewskiego.

Książka książką „Generał Józef Haller – patriota, żołnierz, wychowawca młodzieży, społecznik” jest elementem pracy Polskiego Systemu Walki Wręcz HALLER na niwie edukacyjnej i pracy wychowawczej z młodzieżą. W Przedmowie do książki czytamy: „Dlaczego Polski System Walki Wręcz HALLER angażuje się w edukację historyczną? Dlatego, że oprócz szkoleń z walki wręcz i przysposobienia wojskowego stawiamy na wychowawczy aspekt pracy z młodzieżą. Stąd pomysł obrania na patrona naszego, polskiego systemu walki wręcz – gen Józefa Hallera. Wszak był On nie tylko żołnierzem, ale także społecznikiem i wychowawcą młodzieży. A więc jest doskonałym wzorem dla osób mających ambicje być nowoczesnymi patriotami w epoce współczesnej. Epoce rewolucji naukowo – informacyjnej, w której nie jałowe krzykactwo, awanturnictwo partyjne i groteskowe wymachiwanie szabelką jest wyznacznikiem rozumnej postawy obywatelskiej, ale codzienna, spokojna i systematyczna praca u podstaw. Uosobieniem takiej ponadczasowej postawy jest właśnie generał Józef Haller”.

Zachęcamy do lektury!