Kalendarium roku Generała Hallera

 

15 grudnia 2016 r. – start oficjalnej strony internetowej i fanpage: www.general-haller.pl

6 lutego 2017 r. – Muzeum Wojska Polskiego – rozpoczęcie obchodów Roku gen. Hallera. Konferencja prasowa dotycząca ustanowienia Roku gen. Józefa Hallera z udziałem marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i podsekretarza stanu w MON prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego.

9 – 11 luty 2017 r. – I Zlot Pamięci „Zaślubiny Polski z morzem – gen. Józef Haller” – dla klas mundurowych

• Kraków: kościół św. Agnieszki, gdzie jest sarkofag gen. J. Hallera. Charakter uroczystości powinien określić proboszcz kościoła garnizonowego lub ordynariat polowy WP.

I kwartał 2017 r. – wystawa hallerowska we Francji, film dokumentalny – projekcja we Francji

16 marca 2017 r. – Konferencja Naukowa na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Temat Konferencji: „Gen. Józef Haller – żołnierz, patriota, wychowawca młodzieży, społecznik”.

Kwiecień 2017 r. – Wystawa w Senacie i Sejmie RP pt. „Gen. Józef Haller – żołnierz, patriota, wychowawca młodzieży, społecznik”.

Około 20 kwietnia 2017 r. – Otwarcie wystawy na 150 lat działalności TG Sokół

15 maj 2017 r. – Święto 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. J. Hallera w Szczecinie.

23-24 maja 2017 r. – Konferencja o charakterze społeczno-edukacyjnym, pierwszy dzień w Sejmie RP, drugi dzień UKSW

1,2 czerwca 2017 r. – Konferencja naukowa na Zamku Królewskim w Warszawie: „Błękitna Armia i jej dowódca ,gen. Józef Hallera. Francja – Polska 1917-1920”

4 czerwca 2017 r. – Uroczystości pod pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie,, na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, na grobie generała w Krakowie, z okazji 100. rocznicy powołania Błękitnej Armii z udziałem przedstawicieli środowisk odwołujących się do tradycji gen. J. Hallera oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych USA, Francji, Włoch i Brazylii.

4 czerwca 2017  r. – Uroczystości w Paryżu (Łuk Triumfalny – złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza) i w Le Mans (odsłonięcie tablicy poświęconej Błękitnej Armii w tamtejszej katedrze), msze święte w intencji gen. I armii w ośrodkach polonijnych we Francji.

4 czerwca 2017 r.– Festyn „Polskie drogi do Niepodległości” na pl. Piłsudskiego w Warszawie

Koniec czerwca 2017 r.– Połowa września 2017 r. – wystawa o gen. Hallerze i Błękitnej Armii na Zamku Królewskim w Warszawie

– odsłonięcie tablicy upamiętniającej byłego premiera Francji, kawalera Orła Białego, Georges’ a Clemenceau.

17 czerwca 2017 r. – Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych

14 lipca 2017 r. – Defilada na Polach Elizejskich z udziałem grup rekonstrukcyjnych odtwarzających oddziały Błękitnej Armii + Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego

15 sierpnia 2017 r. – Udział w uroczystościach w Ossowie, popularyzowanie postaci gen. J. Hallera. Halleriada – piknik wojskowo – historyczny na terenach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Popularyzowanie postaci gen. J. Hallera wśród mieszkańców Warszawy poprzez specjalnie wydaną z tej okazji jednodniówkę.

15 sierpnia 2017 r. – Święto Wojska Polskiego

Ossów i Rembertów 15 sierpnia 2017 r. – tradycyjne uroczystości na pobojowisku (przy krzyżu, gdzie poległ ks. Skorupka) i cmentarzu-sanktuarium (msza św.) oraz składanie kwiatów w Ossowie (przy sanktuarium ossowskim) przy pomniku gen. Hallera.

 

 

17 sierpnia 2017 r. – uroczystości w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Hallerowskiej.

Wrzesień 2017 r. – konferencja naukowa w Paryżu

19 września 2017 r. – Jasna Góra – Apel Jasnogórski z ceremoniałem wojskowym (o. Eustachy Rakoczy, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości)

Jesień 2017 – emisja w Polsce filmu dokumentalnego poświęconego gen. Hallerowi i Błękitnej Armii, Teatr Akademicki – spektakl słowno-muzyczny: „Błękitna Armia generała Józefa Hallera – droga do niepodległości”

22 październik 2017 r. – Uroczysta Msza Święta i odsłonięcie w jednym z kościołów w Warszawie tablicy poświęconej gen. J. Hallerowi.

11 listopad 2017 r. – udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości i popularyzowanie postaci i dokonań gen. J. Hallera poprzez kolportaż specjalnie wydanej okolicznościowej jednodniówki.

5 grudzień 2017 r. – Ogólnopolski Turniej Wiedzy o generale J. Hallerze dla młodzieży szkół średnich i młodzieży akademickiej zorganizowany na Uniwersytecie Warszawskim.

Do końca 2017 r. :
• CBW wydała pozycję: generał broni Józef Haller w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej, gdzie w połowie wykorzystane są zwłaszcza zbiory ikonograficzne. Wykorzystując tylko tę część oraz wzbogacając ją choćby o zbiory CAW i Muzeum WP mógłby zostać b. szybko album o gen. Hallerze.

Łowicz: umieszczenie dwóch tablic upamiętniających pobyt gen. J. Hallera i żołnierzy „błękitnej armii” w Łowiczu. Jedna na dwn. klasztorze dominikańskim, dziś – zespole szkół, gdzie były koszary hallerczyków; druga na kamienicy w Rynku Starego Miasta, gdzie kwaterował gen. Haller, gdy dokonywał przeglądu wojsk w Łowiczu. Organizatorem Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty.

• Golub-Dobrzyń .: umieszczenie tablicy upamiętniającej przyłączenie Pomorza do Macierzy przez gen. Hallera połączone z konferencją popularnonaukową.

• Mińsk Mazowiecki : (kwiecień-maj) inscenizacja wjazdu gen. Hallera do Mińska (modlitwa przed obrazem Matki Boskiej Hallerowskiej), sesja popularno-naukowa, złożenie kwiatów pod tablicą gen. Hallera, wydawnictwo.

Cieszyn: konferencja i upamiętnienie Ślązaków w armii gen. Hallera oraz śmierci brata Hallera poległego w walce o Śląsk (realizacja: Książnica Cieszyńska).

Warszawa-Praga: planowane odsłonięcie popiersia J. Hallera na placu jego imienia (prawdopodobnie w lipcu 2017 r.). Organizacja techniczna w ręku Tadeusza Stańskiego.

Warszawa: ul. Hoża 22, prywatny adres warszawski gen. Hallera jako inspektora artylerii > warto umieścić tam tablicę memoratywną.

Gdynia: (uroczystości organizuje Związek Piłsudczyków RP).

W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego planowana jest konferencja naukowa hallerowska. Jej program zostanie zaprezentowany później a organizatorem będzie Instytut Nauk Historycznych (prof. J. Odziemkowski i W.J. Wysocki).

Z propozycji związanych z Rokiem Hallerowskim: wydanie drukiem dzieła dr Zbigniewa Dunin-Wilczyńskiego o Polakach odznaczonych Legią Honorową.

Propozycje dla lokalnych instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych:

1. Memoriał Generała Józefa Hallera:

IGRZYSKA SPORTOWO – REKREACYJNE dla dzieci młodzieży i dorosłych (Klub Sportowy „Daniel” Pionki pow. Radomski, wrzesień 2017 r.

CEL – Popularyzacja postaci gen. Józefa Hallera i jego dokonań

– Popularyzacja historii Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”

– Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców regionu

– Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich chętnych.

– Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego.

– Uaktywnienie samorządów lokalnych i innych jednostek działających w środowisku.

2. Rajdy, wycieczki, wyprawy szlakami Gen. Józefa Hallera: krajowe i zagraniczne (Francja, Węgry, Ukraina) – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Szczep ZHR„Czarna Jedynka”, Pionki powiat Radomski.

3. Rekonstrukcje historyczne , np. zaślubiny z morzem, ZHR, Pionki,

Sierpień 2017 r., w Piaskach-Krynicy Morskiej.

4. Konkursy wiedzy i plastycznej o Generale Józefie Hallerze i jego

dokonaniach pt. „Błękitna Armia”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Szczep ZHR „Czarna Jedynka”, Pionki pow. Radomski.

5. Obóz historyczno-sportowy w Piaskach-Krynicy Morskiej (10-24 sierpnia 2017 r.)