GRZEGORZ CISAK „HALLERCZYCY. WALKA – NIEPODLEGŁOŚĆ – PAMIĘĆ”

Praca Grzegorza Cisaka to dobrze naszkicowany rodowód i czas wojennych zasług formacji zrodzonej we Francji, nazwanej Błękitną Armią albo też – od dowódcy – Armią Hallera, pod którego komendę podporządkowano także inne jednostki polskie powstałe daleko od Polski” – napisał w recenzji książki „Hallerczycy. Walka – Niepodległość – Pamięć” prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki. […]

STANISŁAW CZEREP, „II BRYGADA LEGIONÓW POLSKICH”, WARSZAWA 2007

Książka poświęcona jest dziejom II Brygady Legionów Polskich – jedynej polskiej formacji wojskowej, która w czasie I wojny światowej walczyła z armiami wszystkich państw zaborczych. Jednostka ta istniała od września 1914 r. do marca 1918 r., kiedy to po przedarciu się przez linie frontu pod Rarańczą połączyła się z oddziałami II Korpusu Polskiego. Chociaż literatura […]

MAREK ORŁOWSKI, „GENERAŁ JÓZEF HALLER 1873-1960”

Prezentowana praca stanowi biografię polityczno-wojskową gen. broni Józefa Hallera. Marek Orłowski (1976) jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. W latach 1996-2001 studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2005 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Obecnie pracuje w gimnazjum w Opinogórze. […]

WITOLD JARNO, „1 DYWIZJA STRZELCÓW ARMII GENERAŁA HALLERA W LATACH 1918-1919”

Książka omawia dzieje formowania polskich jednostek wojskowych we Francji począwszy od ochotniczych kompanii tzw. „bajończyków” z 1914 r. Główna część publikacji poświęcona jest pierwszej wielkiej jednostce powstałej w maju 1917 r. Armii Polskiej we Francji – powołanej wiosną 1918 r. 1 Dywizji Strzelców. Autor omawia powstanie i walki na froncie zachodnim pierwszego oddziału tej dywizji […]

„W KRĘGU JÓZEFA HALLERA”, MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE, WARSZAWA 2010

Publikacja jest pokłosiem sesji popularno-naukowej, która odbyła się podczas „Święta Hallerowskiego w Mińsku Mazowieckim” w dniu 7 czerwca 2010 roku. W skład publikacji wchodzą następujące wystąpienia: Wiktor Krzysztof Cygan, Haller Józef (właśc. Haller de Hallenburg) Piotr Ł. J.Andrzejewski, Generał Józef Haller w Bitwie Warszawskiej Hieronim Sieński, Generał Józef Haller – Generalny Inspektor Armii Ochotniczej Adam […]

Piotr Ł. J. Andrzejewski: Gen. Józef Haller w Bitwie Warszawskiej

Wiosną 1920 r. – wskutek ofensywy frontu wojsk sowieckich – sytuacja wojsk polskich, będących w odwrocie na froncie wschodnim, systematycznie ulegała pogorszeniu. W tej sytuacji Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, po naradzie z gen. Kazimierzem Sosnkowskim, wezwał do Warszawy gen. Józefa Hallera i powierzył mu zadanie utworzenia dodatkowej ochotniczej armii. Gen. Haller,  po […]