PSWW HALLER na rzecz obchodów Roku gen. Józefa Hallera

W związku z ogłoszeniem roku 2017 Rokiem gen. Józefa Hallera każda sekcja szkolna Polskiego Systemu Walki Wręcz HALLER jest zobowiązana do przeprowadzenia w przyszłym roku określonych działań w swoich placówkach edukacyjnych na rzecz przybliżenia sylwetki i dokonań Błękitnego Generała. M.in. dla uczniów szkół podstawowych i średnich odbędą się konkursy wiedzy o generale Hallerze i Jego […]

Herb Roku generała Józefa Hallera

W środowisku Polskiego Systemu Walki Wręcz HALLER opracowano herb Roku generała Józefa Hallera. Poniżej prezentujemy efekty pracy grafików PSWW HALLER.

Wznowienie książeczki „Błękitny Generał”

Z okazji zbliżających się obchodów Roku generała Józefa Hallera, Polski System Walki Wręcz HALLER dokonał wznowienia wydawniczego książeczki autorstwa dr Wojciecha Turka „Błękitny Generał. Skrypt do konkursu wiedzy o gen. Józefie Hallerze”.

GRZEGORZ CISAK „HALLERCZYCY. WALKA – NIEPODLEGŁOŚĆ – PAMIĘĆ”

Praca Grzegorza Cisaka to dobrze naszkicowany rodowód i czas wojennych zasług formacji zrodzonej we Francji, nazwanej Błękitną Armią albo też – od dowódcy – Armią Hallera, pod którego komendę podporządkowano także inne jednostki polskie powstałe daleko od Polski” – napisał w recenzji książki „Hallerczycy. Walka – Niepodległość – Pamięć” prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki. […]

STANISŁAW CZEREP, „II BRYGADA LEGIONÓW POLSKICH”, WARSZAWA 2007

Książka poświęcona jest dziejom II Brygady Legionów Polskich – jedynej polskiej formacji wojskowej, która w czasie I wojny światowej walczyła z armiami wszystkich państw zaborczych. Jednostka ta istniała od września 1914 r. do marca 1918 r., kiedy to po przedarciu się przez linie frontu pod Rarańczą połączyła się z oddziałami II Korpusu Polskiego. Chociaż literatura […]

MAREK ORŁOWSKI, „GENERAŁ JÓZEF HALLER 1873-1960”

Prezentowana praca stanowi biografię polityczno-wojskową gen. broni Józefa Hallera. Marek Orłowski (1976) jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. W latach 1996-2001 studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2005 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Obecnie pracuje w gimnazjum w Opinogórze. […]

WITOLD JARNO, „1 DYWIZJA STRZELCÓW ARMII GENERAŁA HALLERA W LATACH 1918-1919”

Książka omawia dzieje formowania polskich jednostek wojskowych we Francji począwszy od ochotniczych kompanii tzw. „bajończyków” z 1914 r. Główna część publikacji poświęcona jest pierwszej wielkiej jednostce powstałej w maju 1917 r. Armii Polskiej we Francji – powołanej wiosną 1918 r. 1 Dywizji Strzelców. Autor omawia powstanie i walki na froncie zachodnim pierwszego oddziału tej dywizji […]