Błękitna Cyber@rmia im. gen. Józefa Hallera ogłasza nabór!


Formularz zgłoszeniowy i szczegóły akcji w styczniu!


Rok 2017 jest Rokiem generała Józefa Hallera, który był jednym z najwybitniejszych dowódców w historii Polski. Był dowódcą legendarnej Błękitnej Armii walczącej na frontach I wojny światowej, dowódcą Armii Ochotniczej w wojnie polsko – bolszewickiej. Generał Haller dokonał w Pucku zaślubin Polski z Bałtykiem. Był jednym z twórców polskiej niepodległości.
Niestety postać generała Józefa Hallera nadal nie zajmuje należnego mu miejsca w panteonie bohaterów narodowych. Nie tylko młode pokolenie Polaków, ale także starsze niewiele wie o Błękitnym Generale i Jego wkładzie w niepodległość Polski. Jest to m.in. pokłosie skazania generała Hallera na zapomnienie przez system panujący do 1989 r. w naszym kraju.
Dlatego powołana Błękitna Cyber@rmia imienia generała Józefa Hallera, której jedynym i głównym zadaniem jest popularyzacja wiedzy o Błękitnym Generale w 2017 roku – Roku generała Józefa Hallera. W szeregi Błękitnej Cyber@rmii może wstąpić każdy bez względu na wiek, płeć, status społeczny i materialny. Każdy kto poczuwa się do obowiązków polskich. I każdy sam, w zgodzie z własnym sumieniem i oszacowaniem czasu, jaki może poświęcić wyznaczy sobie zakres zadań w ramach służby w Błękitnej Cyber@rmii.
Dzisiaj nie musimy iść na front i ginąć za Polskę tak jak czynili to żołnierze Błękitnej Armii w I wojnie światowej czy Armii Ochotniczej w wojnie polsko – bolszewickiej, ale mamy wobec nich dług wdzięczności, bowiem zawdzięczamy im wolność i niepodległość. Nie możemy o nich zapomnieć, o ich walce, ich poświęceniu i ich ofierze. Nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II mówił: „Naród, który zapomina o swojej historii, jest skazany na zagładę”.
Nasze pokolenie ma dług wdzięczności wobec generała Józefa Hallera i jego żołnierzy. Nadszedł czas wykonania zadania dla nich i dla przyszłych pokoleń. Nadszedł czas na przypomnienie naszemu pokoleniu i także przyszłym kim był Błękitny Generał dla Polski, ile dla Niej zrobił i jakie przesłanie nam pozostawił. Rok generała Józefa Hallera jest idealną okazją do tego.
Nie zrobią tego za nas mass media będące w dużej mierze w ręku obcego kapitału. Nie zrobią tego za nas dziennikarze, którzy gonią za tanią sensacją i newsami. Nie wykona tego za nas ociężała machina biurokratyczna. Czas wziąć sprawę popularyzacji jednego z najwybitniejszych dowódców w historii kraju w nasze, polskie ręce.
Tak jak w 1917 r. podczas formowania Błękitnej Armii we Francji i tak jak w 1920 r. podczas wojny polsko – bolszewickiej nadszedł czas ochotników. Czas patriotów. Dlatego wstąp w szeregi Błękitnej Cyber@rmii! Poprzez aktywność w Internecie, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych popularyzuj postać i dokonania generała Józefa Hallera! Zostań żołnierzem Błękitnej Cyber@rmii!